Integritet- och marknadsföringspolicy

 • Allmänt

 • Personlig datahantering

 • När hanterar vi din personliga data?

 • Vilken personlig data hanterar vi?

 • Varför hanterar vi information om dig?

 • Juridiska grunder för hantering av din personliga data

 • Slutförande av vår hantering av personlig data

 • Profilering

 • Hur länge sparar vi information om dig?

 • Vem delar vi din personliga information med?

 • Ändringar i intergritetspolicyn

 • Skydd av din personliga data

 • Dina rättigheter

 • Cookies

 • Kontaktinformation

1. Allmänt

Denna policy handlar om integritet och marknadsföring ("Integritetspolicy") och förklara hur Relode ABRelode AB, orgnr. 559003-3147. Kastanjeallén 1, 302 32 Halmstad,

e-post: info@relode.se. ("Relode AB", "vi") samlar in, använder, delar och förvarar dina personliga uppgifter.

 1.1 Integritetspolicyn gäller när Relode AB tillhandahåller tjänster och produkter i samband med köp, tjänstleverans eller vid annan kontakt med Relode AB, däribland besäkare på webbplatsen. Intergritetspolicyn gäller också för all hantering av personligdata som görs inom ramverket för Internetprenumerationer från Sverige.Net ("Prenumerant").

1.2 Du måste alltid känna dig säker när du delar din personliga information med oss. I denna Integritetspolicy vill vi därför visa dig hur vi försäkrar oss om att din personliga data hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar.

2. Personlig datahantering

Relode AB ansvarar över din personliga data för Relode AB:s hantering av din personliga data och ansvarar även för att denna hantering sker i enlighet med gällande lagar. Relode AB är också ansvarig för hantering av personlig data inom ramverket som inkluderar alla med Relode AB-konton.

3. När hanterar vi din personliga data?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa varro och tjänster eller kontakta oss för tjänster och information, måste vi samla in och hantera personliga uppgifter om dig.

3.2 Relode AB samlar in och hanterar personlig information om dig när du genomför ett köp på Relode AB:s webbplats, använder Relode AB:s kundtjänst, besöker Relode AB:s webbplats eller på andra sätt har kontakt med Relode AB. Informationen som samlas in om dig när du köper krävs för att du ska ingå ett avtal med Relode AB och för att RElode AB ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudanden.

3.4 Vi samlar också in och uppdaterar din adressinformation via tredje parters adressuppdateringstjänster.

4. Vilken personlig data hanterar vi om dig?

4.1 Den personliga information som Relode AB samlar in och hanterar om dig som kund som har gjort ett köp eller använder vår kundtjänst är: Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post, Betalningsuppgifter, kundnummer, IP-adress och information om hur du använder Relode AB:s webbplats.

5. Varför vi hanterar data om dig?

5.1 Är du kund hos Relode AB hanterar Relode AB din personliga data av flera anledningar. Relode AB hanterar framför allt din data för att: Fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund såsom din möjlighet att köpa, fakturera och ta del av kundtjänst; Tillhandahålla allmän kundservice och -tjänster såsom att svara på frågor och korrigera felaktig information; Tillhandagålla information och direktmarknadsföring via post, e-post, SMS/MMS och telefon gällande Relode AB och utvalda partners varor och tjänster; Hantera kundrelationer och tillhandahålla våra tjänster; Tillhandahålla relevanta information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben; Utvärdera vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditvärdighet; Förbättra våra kunderbjudanden såsom att utveckla tjänster, produkter och funktioner; Motverka bedrägeri samt utvärdera risker; och för att Följa gällande lagar, såsom revisions- och dataskyddslagar. Informationen kan även lägga grunden för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, företagsuppfökjning samt företag- och metodutveckling kopplat till köp av tjänster och varor.

5.2 Vi värderar din integritet och den information du samtycker till att dela i relation till vår SMS-marknadsföringstjänst. Vi använder denna information för att skicka dig textmeddelanden (för din order, inklusive påminnelser om övergivna kassor), textbaserade marknadserbjudanden och transaktionsmeddelanden, inklusive begäranden om recensioner från oss. 

Opt-in-data och samtycke för textmeddelanden kommer inte att delas med några tredje parter förutom meddelandepartners, för att möjliggöra och driva vårt textmeddelandeprogram.

5.3 Vår webbplats använder cookies för att hålla koll på de varor du lägger i din kundvagn, inklusive när du har övergivit din kassa. Denna information används för att bestämma när vi ska skicka påminnelsemeddelanden om kundvagnen via SMS, mail & Retargeting ads via Google & Meta.

Vi och våra annonspartners använder cookies och din personliga data för anpassade och icke-anpassade annonser via Google, Meta Ads (fd. facebook ads) & Tiktok ads.

- Läs hur Google hanterar dina personuppgifter här

- Läs om hur Meta hanterar dina personuppgifter här

- Läs om hur Tiktok hanterar dina personuppgifter här

6. Juridiska grunder för hantering av din personliga data

6.1 Relode AB baserar hanteringen av din personliga data på flertalet juridiska grunder. Dessa grunder förklaras i följande sektion.

6.2 Vi hanterar din personliga data för att fullfölja våra skyldigheter gentemot dig som en kund eller Prenumerant såsom att göra bokningar, köp samt för att fullfölja våra skydligheter gentemot dig som en Kontohållare, däribland enklare administration och beställningshistorik. Med stöd från juridiska grunder hanterar vi även information om dig som Prenumerant såsom dina köp, ditt beteende på webbplatsen, dina interaktioner med Relode AB och ditt intresse i våra erbjudanden och produkter för att fullföja vårt åtagande att erbjuda dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av hanteringen av din personliga data baseras på så kallad intressebalans. Detta gäller exempelvis hanteringen som krävs för att vi ska kunna skicka erbjudanden till dig om våra varoro och tjänster samt för att göra begränsade uppdelningar av kunde, t.ex. baserat på total summa du spenderar. Relode AB hanterar inte känslig personlig data med stöd av intressebalansen och genomför heller inte hantering för att skapa profilering.

6.4 I vissa fall kan Relode AB har juridiska krav på att hantera din personliga data. Detta gäller exempelvis vid hantering av personlig data som genomförs för att följa Redovisningslagen.

 

7. Sammanfattning av vår personliga datahantering

Orsak

 

Juridisk grund

 

Kategorier med personlig data

Förvaringstid

 

För administration, utveckling och leverans av varor och tjänster samt kundtjänst

Slutförande av köpavtal (köpvillkor)

· Namn, adress, telefonnummer, e-post

· Geografisk information

· IP-adress, enhetsinformation och loggar

Två år efter att du sist var aktiv på Relode AB genom att exempelvis handla från oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att vi lever upp till juridiska krav, däribland Redovisningslagen

Juridiskt krav

· Namn, adress, telefonnummer, e-post

· Geografisk information

· IP-adress, enhetsinformation och loggar

Så länge som gällande lagar kräver att vi lagrar datan

För att marknadsföra Relode AB och våra partners eller syskonbolags varor och tjänster via post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intressebalans

· Namn, adress, telefonnummer, e-post

· Geografisk information

· IP-adress, enhetsinformation och loggar

Två år efter att du sist var aktiv på Relode AB genom att exempelvis handla från oss eller kontakta vår kundtjänst

Du kan när som kontakta oss om du vill ta del av eller raderar din personliga information.

Företagsinformation:

Relode AB

Slottsmöllan 7A

302 45 Halmstad

Behöver du hjälp eller har frågor?

Kontakta oss på Hello@relode.se så får du den hjälp du behöver!